De informatie die je op deze website vindt, heeft GOB Jelleke met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. GOB Jelleke probeert om de website zo goed als mogelijk actueel te houden, maar kan er niet voor instaan als dit niet altijd zo is. Ook voor eventuele fouten/of onvolledigheden op deze website kan Gastouderbureau Jelleke niet instaan.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Gastouderbureau Jelleke (ook niet via eigen netwerk).

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door Gastouderbureau Jelleke worden onderhouden. Hoewel GOB Jelleke uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden. Je kunt er van op aan dat GOB Jelleke alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. GOB Jelleke kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Aan de resultaten van eventuele kostenberekening kunnen geen rechten ontleend worden door enige partij. De resultaten die verkregen zijn met de module voor kostenberekening zijn indicatief en kunnen niet gebruikt worden als offerte of contract.

GOB Jelleke sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Gastouderbureau Jelleke is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Disclaimer Jelleke