Gastouderbureau Jelleke heeft een aansprakelijkheidsverzekering.
 
Gastouderbureau Jelleke heeft voor de kinderen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het gaat hierbij om een zogenaamde "secundaire dekking:. Dat wil zeggen dat eerst wordt geprobeerd de eventuele door het kind aangerichte schade op de verzekering van ouders/verzorgers te verhalen en pas als dat niet lukt, de verzekering van het gastouderbureau wordt aangesproken.
 
Veroorzaakt een gastouder schade aan bijvoorbeeld een jasje van een bij hem of haar verblijvend gastkind, dan wordt eerst een beroep gedaan op de eigen verzekering van de gastouder en leidt dat tot niets, dan is de "secundaire dekking" van de verzekering van het gastouderbureau weer te spreken.
 
Indien er aanspraak gedaan moet worden op de verzekering van het gastouderbureau, moet hiertoe een verzoek ingediend worden dat voorzien is van de volgende gegevens:
-Een omschrijving van de gebeurtenis
-De datum waarop de schade is veroorzaakt  
-Een kopie van de brief van de verzekeraar, dat deze de schade niet wil betalen
 
Er bestaat in deze gevallen een eigen risico per gebeurtenis. In overleg wordt bekeken hoe dit eigen risico gefinancierd zal worden
Aansprakelijkheidsverzekering bij Jelleke